Dokumenty

Poniżej znajdziecie Państwo wykaz niezbędnych dokumentów, udostępnionych przez Podokręg Piłki Nożnej Chrzanów oraz przez Małopolski Związek Piłki Nożnej. Dokumenty są w formacie „pdf” oraz „word”.
Statut MZPN 2018
Oświadczenie zawodnika o grze w klubie
Deklaracja gry amatora
Nowe sprawozdanie sędziowskie.
Uchwała w sprawie wysokości opłat, kar pieniężnych, opłat transferowych
Arkusz ewidencyjny działacza MZPN
Kalkulator do ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników
Regulamin rozgrywek IV ligii i klas niższych
Regulamin drużyn młodzieżowych
Regulamin Orlik oraz Żak
Regulamin meczu - impreza niemasowa
Regulamin Dyscyplinarny PZPN ze zmianami z 2016 roku