Małopolski Związek Piłki Nożnej organizuje kurs spikerski, który połączony będzie z obserwacją i analizą oprawy meczu PKO BP Ekstraklasy Cracovia – Stal Mielec. Na zgłoszenia czekamy do 7 grudnia.

Kto to jest spiker meczowy i jaka jest jego rola?

Spiker meczowy czy szerzej spiker zawodów sportowych pełni bardzo ważną rolę podczas każdej imprezy, zarówno masowej, jak i niemasowej. Jest on bezpośrednim łącznikiem pomiędzy organizatorem, którego obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom danego wydarzenia, a kibicami. Dodatkowo spiker pełni funkcję informacyjną, a także wodzirejską.
W czasie kursu poznamy aspekty pracy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a także praktyczne rozwiązania wypracowane podczas wielu wydarzeń sportowych i nie tylko.

Prelegenci

Zajęcia w ramach Kursu prowadzą eksperci w zakresie organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych, mający w swoim dorobku szereg zorganizowanych wydarzeń:

 • spiker Reprezentacji Polski w piłce nożnej;
 • doświadczeni spikerzy klubów piłkarskich szczebla centralnego;
 • spikerzy z doświadczeniem międzynarodowym, na poziomie reprezentacyjnym oraz klubowym;
 • dziennikarz radiowy;
 • eksperci w zakresie organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych.
  Wśród prelegentów znajdują się: Filip Kliber, Piotr Szefer, Paweł Gołpyś i Marek Zakrzewski.

Jakie uprawnienia daje Certyfikat Spikera MZPN?

Certyfikat Spikera MZPN uprawnia do prowadzenia meczów piłki nożnej organizowanych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej, tj. od IV ligi do klasy B.
Aby prowadzić zawody w roli spikera na szczeblu centralnym należy uzyskać certyfikat spikera PZPN.
Dodatkowo podczas Kursu będzie możliwość uzyskania Certyfikatu Członka Służb Informacyjnych i Porządkowych.
Uzyskanie takiego dokumentu kierowane jest do osób zainteresowanych i wymaga dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł. Płatność za Certyfikat Członka Służb Informacyjnych i Porządkowych będzie możliwa wyłącznie na miejscu, w dniu Kursu.

Czy Certyfikat Spikera MZPN uprawnia do prowadzenia zawodów w innych dyscyplinach sportowych?

Certyfikat Spikera MZPN uprawnia do prowadzenia zawodów w piłce nożnej do poziomu IV ligi włącznie. Władze krajowe dla każdej z dyscyplin prowadzą niezależną politykę certyfikacji, w tym certyfikacji spikerów, aby znaleźć odpowiedź na takie pytanie należy tę kwestię zweryfikować w danym związku sportowym. Z pewnością tematyka poruszana podczas Małopolskiego Kursu Spikerskiego jest uniwersalna (co wynika m.in. z Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych) i z łatwością prezentowane podczas Kursu rozwiązania można przełożyć na zawody sportowe innych dyscyplin, co zresztą sami prowadzący niejednokrotnie robili.

Tematyka Kursu

W czasie całego dnia trwania Kursu poruszony zostanie szereg aspektów mających bezpośrednie i pośrednie przełożenie na organizację imprezy masowej.

Program Kursu obejmuje:

 • 6 modułów teoretyczno – warsztatowych;
 • warsztaty pracy głosem;
 • testy sprawdzające i utrwalające wiedzę;
 • obserwacja pracy spikera oraz analiza oprawy podczas meczu PKO BP Ekstraklasy Cracovia – Stal Mielec

Moduły, które będą poruszone podczas Kursu:
Moduł I – Wprowadzenie do imprez masowych.
Moduł II – Komunikaty Spikera meczu piłki nożnej.
Moduł III – Obsługa imprezy masowej i nie tylko.
Moduł IV – Zagadnienia prawne.
Moduł V – Warsztaty językowe.
Moduł VI – Szkolenie członka służby informacyjnej i porządkowej.

Gdzie i kiedy?

Małopolski Kurs Spikerski odbędzie się w sobotę 9 grudnia, na Stadionie Cracovii im. Józefa Piłsudskiego. Jednym z elementów Kursu będzie obserwacja i analiza pracy spikera podczas meczu PKO BP Ekstraklasy Cracovia – Stal Mielec.

Koszt

Koszt udziału w Kursie wynosi 250 zł brutto (lub 350 zł brutto – wyjaśnienie poniżej).
Podstawowy koszt udziału w Kursie wynosi 250 zł brutto i obejmuje:

 • udział w zajęciach i warsztatach;
 • udział w meczu PKO BP Ekstraklasy;
 • materiały dydaktyczne;
 • certyfikat ukończenia Kursu;
 • przerwa kawowa oraz ciepły posiłek.

Dodatkowo, po uiszczenie dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł (łącznie 350 zł) można uzyskać Certyfikat Członka Służb Informacyjnych
Dodatkowa opłata w wysokości 100 zł jest wyłącznie za Certyfikat Członka Służby Informacyjnej, nie za udział w tej części Kursu.
Posiadanie Certyfikatu Członka Służby Informacyjnej upoważnia do prowadzenia w roli spikera imprez masowych.
Dojazd do Krakowa i ewentualne zakwaterowanie we własnym zakresie.

Dane do wpłaty:
Nazwa odbiorcy: Małopolski Związek Piłki Nożnej, ul. Ludwika Solskiego 1, 31-216 Kraków
Numer rachunku: 37 1240 2294 1111 0000 3709 2289 (Bank PeKaO S.A.)
Tytuł przelewu: Małopolski Kurs Spikerski 2023 – imię i nazwisko uczestnika

broszura