Proces licencyjny na sezon rozgrywkowy 2023/2024

Rozpoczyna się proces licencyjny na sezon rozgrywkowy 2023/24 dla klubów IV ligi oraz na sezony rozgrywkowe 2023/2024/2025 dla klubów klasy okręgowej, klasy A, B i C. Komisja ds. Licencji Klubowych MZPN informuje, że nadal obowiązują Przepisy licencyjne dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/21 i następne, zatwierdzone Uchwałą Zarządu PZPN z dnia 19 marca 2020 r. oraz towarzyszący im Załącznik Zarządu MZPN z dnia 13 kwietnia […]

Read More

Trwa nabór wniosków w Rządowym Programie KLUB 2023

Kluby sportowe (w tym także piłkarskie) mogą składać wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu KLUB 2023. Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. Dotacja może wynieść 10 tys. zł (wsparcie jednej sekcji) lub 15 tys. zł (wsparcie więcej niż jednej sekcji). Pieniądze można […]

Read More