Komisja ds. Nagłych PZPN upoważniła Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do podjęcia decyzji o przedłużeniu rozgrywek – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – prowadzonych przez WZPN do 11 lipca br.