Kluby sportowe (w tym także piłkarskie) mogą składać wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu KLUB 2023.

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Dotacja może wynieść 10 tys. zł (wsparcie jednej sekcji) lub 15 tys. zł (wsparcie więcej niż jednej sekcji). Pieniądze można przeznaczyć na wynagrodzenie szkoleniowca prowadzącego zajęcia sportowe (6 tys. zł w klubie jednosekcyjnym i 9 tys. zł w klubie wielosekcyjnym) oraz na zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozu sportowego (4 tys. zł klub jednosekcyjny, 6 tys. zł klub wielosekcyjny). W ramach wnioskowanego dofinansowania, uczestnikami zajęć oraz obozów sportowych mogą być wyłącznie dzieci lub młodzież do 18. roku życia.

Dofinansowanie mogą uzyskać jednak jedynie te kluby, w których kwoty dotacji ze środków publicznych udzielanych zarówno w roku poprzedzającym złożenie wniosku, jak i roku bieżącym, nie przekroczyły 200 tys. zł. Wymagane jest też, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu). Okres trzyletniego funkcjonowania klubu liczony jest do daty złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu KLUB. Ponadto od klubów aplikujących do programu KLUB wymagany jest udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł — nie mniej niż 5 proc. całości kosztów zadania.

W 2022 roku beneficjentami programu została rekordowa liczba 5776 klubów.

Podobnie jak w ubiegłym roku, operatorem Rządowego Programu KLUB 2023 jest Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (LZS).

Wnioski można składać do 24 kwietnia.

Szczegółowy regulamin oraz platformę do składania wniosków można znaleźć na stronie rzadowyprogramklub.pl