Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej podjął formalnie decyzję o zamknięciu sezonu
2019/20. Dotyczy to wszystkich rozgrywek ligowych, od IV ligi do C klasy wraz
z rozgrywkami kobiet i młodzieżowymi, ale nie obejmuje rozgrywek Pucharu Polski i barażu
o awans do III ligi.
Zachowane zostały zasady awansów, zrezygnowano natomiast ze spadków. Decyzję podjęto
po analizie aktualnego stanu prawnego w Polsce związanego ze stanem epidemii.
Termin barażu o awans do III ligi pomiędzy Cracovią II a Unią Tarnów zostanie ustalony
podczas spotkania obu klubów w MZPN, do którego dojdzie w przyszłym tygodniu.
Ustalone zostały wstępne terminy dokończenia Pucharu Polski w Małopolsce, edycja
2019/20. Mecze miałyby być rozegrane między 24 czerwca a 22 lipca br., ale wszystko zależy
od tego kiedy zostanie odmrożona rywalizacja w futbolu amatorskim.
Ostateczny kształt lig i system rozgrywek na poszczególnych szczeblach w sezonie 2020/21
zostanie podany przez Wydział Gier MZPN i Komisje Gier Podokręgów Piłki Nożnej
prowadzących poszczególne rozgrywki po zakończeniu procesu licencyjnego i przesłaniu
przez kluby zgłoszeń/potwierdzeń do rozgrywek. Kluby powinny potwierdzić zgłoszenia do
rozgrywek do 10 czerwca.
Uchwała nr 3/Z/2020
Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 28 maja 2020 roku
w sprawie zakończenia sezonu 2019/2020 w Małopolsce
§1
Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej podjął uchwałę o zakończeniu sezonu
2019/2020 w prowadzonych przez siebie rozgrywkach. Zachowane zostały zasady awansów,
zrezygnowano natomiast ze spadków. Zakończenie sezonu dotyczy wszystkich rozgrywek
ligowych, od IV ligi w dół wraz z rozgrywkami kobiet i młodzieżowymi, ale nie obejmuje
rozgrywek Pucharu Polski.
§2
Decyzję podjęto po analizie aktualnego stanu prawnego obowiązującego na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej związanego z wystąpieniem stanu epidemii, Uchwały Zarządu PZPN
z 12 marca 2020 r. w sprawie zasad postępowania na wypadek braku możliwości rozgrywania
oficjalnych meczów piłkarskich na terytorium RP w sezonie 2019/2020 w związku z decyzją
organów państwowych, a także na podstawie §29 pkt 2 ppkt 11, 12 Statutu Małopolskiego
Związku Piłki Nożnej.
§3
Szczegółowe decyzje:
1. Ustalono, iż jako kolejność drużyn w końcowych tabelach rozgrywek sezonu 2019/2020
przyjmuje się kolejność drużyn w tabeli po ostatniej rozegranej kolejce poszczególnych klas
i grup rozgrywek MZPN (w przypadku równości punktów o wyższym miejscu w tabeli
decyduje bezpośredni mecz). Drużyny, które w zakończonych rozgrywkach zajęły miejsca
premiowane awansem zgodnie z Regulaminem rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas
MZPN na sezon 2019/2020 będą miały prawo gry w wyższej klasie rozgrywkowej w sezonie
2020/2021. Po sezonie 2019/2020 nie będzie natomiast spadków do niższych klas

rozgrywkowych z wyjątkiem drużyn, które wycofały się z rozgrywek w trakcie sezonu
2019/2020.
2. Mecze barażowe decydujące o awansie do III ligi pomiędzy Unią Tarnów (1. miejsce w IV
lidze wschodniej) i Cracovią II (1. miejsce w IV lidze zachodniej) odbędą się tylko
w przypadku, gdy rząd, w ramach kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych
z koronawirusem, zezwoli na rozgrywanie spotkań w niższych ligach. Warunki i terminy
zostaną ustalone z zainteresowanymi klubami.
3. Inauguracja sezonu ligowego 2020/21 planowana jest na pierwszą połowę sierpnia. Termin
ten dotyczy wszystkich szczebli rozgrywek seniorskich, o ile pozwoli na to sytuacja
epidemiczna w kraju. Do 10 czerwca 2020 r. kluby potwierdzają udział w nowym sezonie (na
formularzu zgłoszeniowym) w organach prowadzących rozgrywki.
4. Drużyna klubu, która po zakończeniu sezonu 2019/2020 zrezygnuje z uczestnictwa w danej
klasie rozgrywkowej, może na pisemny wniosek wystąpić w następnym cyklu rozgrywek
niżej o jedną klasę rozgrywkową. Ta decyzja musi zostać podjęta najpóźniej do dnia 10
czerwca 2020 r. Po tym terminie wycofanie się z rozgrywek będzie skutkowało przesunięciem
niżej o dwie klasy rozgrywkowe. Decyzja nie powoduje spadków w klasie i grupie
rozgrywkowej do której trafi zainteresowana drużyna, jak również nie powoduje
dodatkowych awansów i konieczności uzupełnienia.
Drużyny wycofane z rozgrywek w trakcie sezonu 2019/20, mogą przystąpić do sezonu
2020/21 w rozgrywkach o jeden poziom niższych (pierwotnie relegacja o dwa poziomy).
5. Rozgrywki Pucharu Polski sezonu 2019/20 na szczeblu MZPN i Podokręgów PN zostaną
dokończone tylko w przypadku, gdy rząd, w ramach kolejnego etapu znoszenia ograniczeń
związanych z koronawirusem, zezwoli na rozgrywanie spotkań w niższych ligach. Od dnia
ogłoszenia Rozporządzenia Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw kluby będą miały co
najmniej dwa tygodnie na przygotowania. Termin zakończenia rozgrywek Pucharu Polski
w sezonie 2019/2020 zostaje przedłużony do 15 sierpnia 2020 r.
Planowane terminy (wstępne):
Półfinały na szczeblu podokręgów – 24 czerwca 2020 r. (środa)
Finały na szczeblu podokręgów – 28 czerwca 2020 r. (niedziela)
Półfinały na szczeblu tzw. okręgów – 5 lipca 2020 r. (niedziela)
Finały na szczeblu tzw. okręgów – 8 lipca 2020 r. (środa)
Półfinały na szczeblu Małopolski – 19 lipca 2020 r. (niedziela)
Finał na szczeblu Małopolski – 22 lipca 2020 r. (środa)
Zawodnikami uprawnionymi do gry w PP i meczach barażowych, planowanych do rozegrania
w czerwcu/lipcu 2020 r., są zawodnicy uprawnieni do gry w danej drużynie do końca maja
2020 r.
6. Małopolska Liga Juniorów Starszych sezon ligowy 2020/2021 rozpocznie w składzie
drużyn odpowiadających ostatniej rozegranej kolejce w rundzie jesiennej sezonu 2019/2020.
Pozostałe ligi młodzieżowe na szczeblu MZPN rozpoczną sezon 2020/2021 z zachowaniem
zasad awansów i spadków po rundzie jesiennej sezonu 2019/2020.
7. Ostateczny kształt lig i system rozgrywek na poszczególnych szczeblach w sezonie
2020/21 zostanie podany przez Wydział Gier MZPN i Komisje Gier Podokręgów Piłki
Nożnej prowadzących poszczególne rozgrywki po zakończeniu procesu licencyjnego
i przesłaniu przez kluby zgłoszeń/potwierdzeń do rozgrywek.
8. Przedłużona zostaje z urzędu o rok – do 30 czerwca 2021 r. – ważność weryfikacji boisk,
które kończą się 30 czerwca 2020 r. z wyjątkiem klubów mających zalecenia oraz klubów,
które uzyskały awans do klasy wyższej.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej
Ryszard Niemiec