W środę, 15 kwietnia 2020, odbyła się wideokonferencja, w której wzięli udział prezesi
Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej oraz prezes PZPN Zbigniew Boniek.
Obrady miały charakter konsultacyjny. Omawiano między innymi aktualną sytuację
epidemiologiczną w kraju i jej wpływ na rozgrywki piłkarskie prowadzone przez
wojewódzkie związki, a zwłaszcza seniorskie III ligi i klasy niższe, a także rozgrywki kobiece
i młodzieżowe oraz Puchar Polski.
Po konsultacjach z klubami postanowiono, że decyzja o sposobie kontynuowania lub
zakończenia obecnego sezonu podjęta zostanie najpóźniej do 11 maja 2020. Po tym terminie
określone zostaną szczegółowe rozwiązania dotyczące rundy wiosennej sezonu 2019/2020.
Zgodnie zdecydowano, że wypracowane stanowisko będzie wspólne dla wszystkich
Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej.
Podjęte ustalenia zostaną rekomendowane do zatwierdzenia Zarządowi PZPN.