Małopolski Związek Piłki Nożnej zaprasza dzieci i młodzież roczników 2007 – 2010 na „DZIEŃ TALENTU” –  akcję rekrutacyjno-selekcyjną do Mobilnej Akademii Młodych Orłów na terenie powiatu chrzanowskiego, która zostanie zorganizowana w środa, 25 września br., na Stadion Miejski w Libiążu ul. Piłsudskiego 10

Mobilna Akademii Młodych Orłów to edukacyjno-selekcyjny projekt Polskiego Związku Piłki Nożnej adresowany do dzieci i młodzieży i szkoleniowców młodego pokolenia. Głównym celem Mobilnej AMO uczyniono podniesienie świadomości oraz jakości piłkarskiej edukacji. MAMO inspiruje środowiska lokalne do uczestnictwa w sportowej przygodzie, doszkala młodych piłkarzy trenujących na co dzień w klubach i piłkarskich akademiach, wyłaniania najzdolniejszych do kadry województwa i kraju, a równocześnie doszkala trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego.

W Akademii tworzy się charakter piłkarza, buduje: radość, harmonię i indywidualizm, kładzie nacisk zarówno na wyniki w szkole, jak i dyscyplinę w zachowaniu na boisku.