INFORMACJA MINISTERSTWA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU

  INFORMACJA MINISTERSTWA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU W komunikacie opublikowanym w dniu 30.12.2020 r. na stronie internetowej Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu poinformowano, iż w okresie od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. dopuszczalne jest organizowanie obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych. więcej > […]

Read More

Małopolski ZPN upoważniony do wydawania zaświadczeń dla Klubów

  Małopolski ZPN upoważniony do wydawania zaświadczeń dla Klubów Komisja ds. Nagłych PZPN podjęła dziś Uchwałę, na mocy której PZPN upoważnił Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do wystawiania w sezonie 2020/2021 z upoważnienia PZPN, dokumentów potwierdzających członkostwo klubów w danym WZPN i PZPN oraz ich uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. więcej >> […]

Read More