Dziś w Tenczynku (gmina Krzeszowice) odbyła się podniosła uroczystość 100-lecia działalności sportowej w tej miejscowości połączona z otwarciem wyremontowanego pawilonu sportowego. To było bardzo ważne wydarzenia dla lokalnej społeczności.