KOMUNIKAT

Nr KG.PPN.Chr/21/II/ SEZON 2019-2020

Podokręgu Chrzanów

z posiedzenia Komisji Gier PPN Chrzanów w dniu 05.03.2020 roku

Komisja Gier PPN Chrzanów – informuje że zebranie organizacyjne do rozgrywek „Wiosna 2020” drużyn
młodzieżowych : Junior Starszy; Trampkarz; Młodzik odbędzie się w dniu 12 marca /czwartek/ o godz. 16.00 w biurze PPN Chrzanów.

Komisja Gier po ustaleniach i konsultacji z Komisją Sędziów PPN Chrzanów , oraz klubami przesyła w załączeniu obowiązujący terminarza rozgrywek w klasie „A” na sezon „Wiosna 2020” .
Prosimy kluby w/w drużyn o zapoznanie się z nowymi zgłoszeniami drużyn na sezon „Wiosna 2020” i przedstawienie na zebraniu
organizacyjnym jakości , ilości oraz podział na grupy – zgodnie z możliwościami sportowymi poszczególnych zawodników.
Nowo zgłoszone drużyny przesyłam w załączniku.
OBECNOŚĆ PRZEDSTAWICIELI WSZYSTKICH DRUŻYN JEST OBOWIĄZKOWA ZE WZGLĘDU NA WAŻNOŚĆ

OMAWIANYCH SPRAW I ZMIAN REGULAMINOWYCH NA ROK 2020

Komunikat 21 K.G 2020 
KL A komunikat