KOMUNIKAT

Nr KG.PPN.Chr/2/I/ SEZON 2020-2021

Podokręgu Chrzanów

Komisja Gier przesyła aktualne terminarze Klasy Okręgowej, A klasy oraz B klasy. Komisja Gier narzuciła terminy oraz godziny
klubom, które nie przesłały swoich propozycji terminów meczy jako gospodarz. Termin nadsyłania propozycji minął 15 lipca br.

Wszelkie działania kluby muszą dokonywać w systemie Extranet, nie zapominając o dokumentach:
Uprawnienia zawodników – do wniosku o uprawnienie należy dołączyć nowo obowiązującą deklarację gry amatora (plik w załączniku)
Transfer zawodników – należy załączyć dokumenty takie jak : umowa transferowa lub oświadczenie o karencji, nowo obowiązująca deklaracja gry
amatora, opłata, rozliczenie ze sprzętu (jeśli nie ma o tym wzmianki w umowie)

Komisja Gier przesyła terminarz Ligi Okręgowej Juniorów.
Termin rozpoczęcia rozgrywek drużyn młodzieżowych zostanie podany w terminie późniejszym .

Wnioski do Komisji Gier o zmianę terminu spotkania należy składać pisemnie (mail)
w danym tygodniu do czwartku godz. 14.00. Po tym terminie wniosek będzie

przyjmowany do Komunikatu w tygodniu następnym.
Zgodnie z Zasadami Rozgrywek §14 ustęp 11 oraz 12.
Przewodniczący Komisji Gier
Andrzej Kowal

deklaracja_mzpn