W związku z zgłoszeniami przez kluby problemów wykonania  badań lekarskich przez uprawnionych lekarzy, pozwalających na grę zawodnika w wyższej kategorii wiekowej  Komisja Gier PPN Chrzanów dopuści warunkowo oświadczenia rodziców na grę zawodnika w wyższej kategorii wiekowej. Oświadczenie to należy dołączyć do wniosku o uprawnienie wraz z deklaracją gry amatora.
Uwaga ! Wniosek ten dotyczy tylko i wyłącznie rozgrywek młodzieżowych.
Zalecamy, aby w miarę możliwości była zgoda lekarza uprawnionego zgodnie z Regulaminem Rozgrywek Młodzieżowych na sezon 2020/21 rozdział 6 § 7.
Sekretarz PPN Chrzanów
Lesław Głuch