W związku z problemami czynionymi przez kluby – Wydział Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej przypomina, że stosowna Uchwała Zarządku PZPN zobowiązuje klub do wydania oświadczenia o wygaśnięciu kontraktu lub deklaracji gry amatora z zawodnikiem w ciągu 3 dni od momentu złożenia pisemnego wniosku.