Podokręg Piłki Nożnej Chrzanów informuje,

że Walne Zebranie Sprawozdawcze planowane na dzień 16 czerwca 2023r.

zostaje odwołane ze względu na nowe wytyczne MZPN w Krakowie.