Prezydium Zarządu Podokręg Piłki Nożnej Chrzanów informuje, że zgodnie  ogłoszonymi obostrzeniami Ministra Zdrowia , czasowo zawieszamy  rozgrywki  klasy Okręgowej  oraz klas niższych z dnia 20/21 marca 2021 r

Szczegółowe informacje zostaną ogłoszone po opublikowaniu Rozporządzenia Rady Ministrów oraz Prezydium Zarządu  MZPN w Krakowie

Sekretarz PPN Chrzanów

Lesław Głuch