Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił dziś dodatkowy nabór wniosków do Rządowego Programu KLUB – edycja 2021.