Małopolski Związek Piłki Nożnej prezentuje nowy wzór Deklaracji Gry Amatora.
Deklaracja jest zgodna z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO). Przy procesie uprawniania
zawodników na nowy sezon prosimy o korzystanie wyłącznie z nowego wzoru.
Kluby wszystkich klas rozgrywkowych seniorskich i młodzieżowych prowadzonych przez
Małopolski ZPN lub Podokręgi PN mają obowiązek posiadania Deklaracji Gry Amatora
zawodników lub kontraktu (w przypadku zawodników profesjonalnych). Warunkiem
uprawnienia zawodnika do rozgrywek w sezonie 2020/2021 będzie załączenie przez klub do
wniosku o uprawnienie w Systemie Extranet skanu Deklaracji Gry Amatora (zawierającej
jednocześnie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
Małopolski ZPN i Podokręg PN – zgodnie z Regulaminem Ochrony Danych Osobowych
PZPN i jego Członków) lub strony kontaktu dotyczącej jego zawarcia pomiędzy klubem
a zawodnikiem oraz z podpisami stron.
Nowy wzór do pobrania : deklaracja_mzpn