Ponownie zapraszamy wszystkich wybranych delegatów przez Kluby na zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PPN Chrzanów które odbędzie się w Ośrodku Sportowym przy klubie „Zagórzanka” Zagórze w dniu 30 kwietnia 2021 r o godzinie 17.00
Organizacja zebrań w strefach jako zebrań służbowych wymaga spełnienia wymogów wynikających z faktu obowiązywania stanu epidemii, w szczególności wymogu organizacji zebrań zgodnie zasadami obowiązującymi w reżimie sanitarnym, dotyczącymi zachowania zasad dezynfekcji, zasłaniania ust i nosa oraz dystansu społecznego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującymi.
W zał. przesyłam sprawozdanie z prac Zarządu PPN Chrzanów za okres sprawozdawczy, oraz propozycję Regulaminu Obrad i Porządku Obrad