Uchwała nr 2/03/21 Zarządu Podokręgu Piłki Nożnej Chrzanów z dnia 01 marca 2021 roku

w sprawie ustanowienia zasad wyboru delegatów z Klubów  na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Podokręgu Piłki Nożnej Chrzanów

uchwała  pobierz