Informujemy, że zgodnie z przyjętą  przez Radę Ministrów Ustawą obniżającą podatki, od 1 października 2019 r. obowiązuje zmniejszona stawka podatku z 18 % do 17 %.
Prosimy o zmianę druków delegacji sędziowskich oraz stosowanie w obliczeniach ryczałtów sędziowskich obowiązujące stawki 17 %.
Jeżeli na drukach występuje rozpisana stawka 18 % należy ją przekreślić, parafować i obliczyć stawkę 17 %.