KOMUNIKAT

Nr KG.PPN.Chr/19/II/ SEZON 2019-2020

Podokręgu Chrzanów

z posiedzenia Komisji Gier PPN Chrzanów w dniu 21.02.2020 roku

Komisja Gier PPN Chrzanów , która prowadzi rozgrywki w klasie „A” i w klasie „B” – informuje że zebranie
organizacyjne do rozgrywek „Wiosna 2020” klasy „A” odbędzie się w dniu 27 lutego / czwartek/ 2020 r.
o godz. 16.00

a klasy „B” w dniu 5 marca /czwartek/ o godz. 16.00 w biurze PPN Chrzanów.
Komisja Gier po ustaleniach i konsultacji z Komisją Sędziów PPN Chrzanów przesyła w załączeniu terminarz rozgrywek w klasie „A” na sezon „Wiosna 2020” .
Prosimy kluby klasy „A” o przesłanie do dnia 26 lutego 2020 r propozycji godzin rozegrania meczów – jako gospodarz.
OBECNOŚĆ PRZEDSTAWICIELI WSZYSTKICH W/W DRUŻYN JEST OBOWIĄZKOWA ZE WZGLĘDU NA WAŻNOŚĆ

OMAWIANYCH SPRAW I ZMIAN REGULAMINOWYCH NA ROK 2020

terminarz kl A wiosna 2020