Departament Rozgrywek Krajowych PZPN poinformował o odwołaniu rozgrywek
piłkarskich do 26 kwietnia.

Komunikat Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN:
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że w związku z aktualną sytuacją
związaną z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego i wynikającym z tego
przedłużającym się brakiem możliwości kontynuacji rozgrywek w zaplanowanym pierwotnie
okresie, mecze Fortuna I Ligi, II ligi, III ligi oraz pozostałych klas rozgrywkowych piłki
nożnej i futsalu, kobiet i mężczyzn, wszystkich kategorii wiekowych zostają odwołane
do 26 kwietnia 2020 r. włącznie.
O ewentualnych decyzjach w zakresie wznowienia rozgrywek przed upływem ww. terminu, ustalenia terminów rozegrania zaległych meczów lub konieczności odwołania kolejnych zawodów, poinformujemy niezwłocznie po ich podjęciu.