W związku ze śmiercią żony jednego z czynnych działaczy Podokręgu Piłki Nożnej w Chrzanowie, Prezes wraz z Zarządem składa najszczersze kondolencje naszemu koledze oraz całej jego rodzinie.
Trudno wyrazić w słowach żal jaki wszyscy odczuliśmy na wiadomość o tej stracie, jedyne co nam wszystkim pozostaje to życzyć wielu sił do zniesienia tego bólu, który tylko czas może złagodzić…