Podczas pierwszego w nowej kadencji posiedzenia Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, które odbyło się dziś w Krakowie przyjęto 21 uchwał, wybrano trzech wiceprezesów i Prezydium Zarządu.