Wojewódzki Koordynator Szkolenia i Licencjonowania Trenerów przypomina o możliwości
wymiany uprawnień dla trenerów I i II, klasy oraz instruktorów piłki nożnej posiadających
dotychczas licencję PZPN B i PZPN A na uprawnienia Grassroots C. Należy złożyć aplikacje
przez PZPN 24 na Komisję w trybie nadzwyczajnym.
Wszystkie informacje dotyczące sposobu i warunków nadania można znaleźć w porzednim
komunikacie na stronie MZPN TUTAJ.
Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN uprzejmie informuje.
Trenerzy posiadający uprawnienia instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna oraz dyplomy
Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej wydane przed 23 sierpnia 2013 w ramach
nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub
wydany po 23 sierpnia 2013 roku (pod warunkiem, że dyplom został uzyskany na kursie
rozpoczętym przed w/w terminem i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia
2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych) będą mogli
od 1 stycznia 2020 roku wymienić uprawnienia trenerskie.
Zgodnie z obowiązującym systemem licencjonowania trenerów uwzględniającym
postanowienia Konwencji Trenerskiej UEFA oraz na podstawie właściwych Uchwał Zarządu
PZPN tj.:
– nr IV/63 z dn. 20.04.2017 (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie licencji trenerskich
– nr V/75 z dn. 25.05.2017 w sprawie organizacji kursów trenerskich
Informujemy, że na podstawie zapisów Uchwały nr IV/63 art. 5 pkt. 11 i 12 od 1 stycznia
2020 roku będzie możliwa wymiana uprawnień trenerskich
– trenerzy posiadający dyplomy Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej – będą
mogli uzyskać uprawnienia trenera Grassroots C
– trenerzy posiadający uprawnienia instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna – będą mogli
uzyskać uprawnienia trenera Grassroots C

WYMAGANE DOKUMENTY
Do wymiany uprawnień będą potrzebne następujące dokumenty:
– dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej lub uprawnienia instruktora
sportu w dyscyplinie piłka nożna
– zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
– dokument poświadczający posiadanie wykształcenia (świadectwo maturalne, świadectwo
ukończenia szkoły średniej lub świadectwo ukończenia szkoły wyższej)
– oświadczenie antykorupcyjne – dokument można pobrać w końcowej części składania
wniosku

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW ORAZ TERMIN WAŻNOŚCI LICENCJI
Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN informuje, iż wymiana uprawnień
będzie odbywać się do końca 2021 roku. Trenerzy składający wniosek w danym roku
otrzymają bezpłatną licencje do końca danego roku kalendarzowego (np. osoba składająca
wniosek 15 stycznia 2020 roku otrzyma darmową licencję do 31 grudnia 2020 roku, osoba
składająca wniosek 15 września 2020 roku otrzyma darmową licencję do 31 grudnia 2020
roku, osoba składająca wniosek 15 stycznia 2021 roku otrzyma darmową licencję do 31 grudnia 2021 roku, osoba składająca wniosek 15 września 2021 roku otrzyma darmową licencję do 31 grudnia 2021 roku).
W celu przedłużenia wygasającej licencji prosimy o zapoznanie się z artykułem
https://www.laczynaspilka.pl/trenerzy/licencjonowanie-trenerow/jak-i-gdzie-przedluzyc-
otrzymac-licencje1

PROCES APLIKACJI
Uprawnienia trenerskie będzie można wymienić tylko poprzez platformę PZPN24. Jeżeli nie
posiada Pan/Pani konta prosimy o zapoznanie się z materiałem filmowym
https://www.youtube.com/watch?v=LiatNyoXEDQ
Wymiana uprawnień trenerskich, o których mowa powyżej będzie odbywała się tylko
w poszczególnych Komisjach Licencyjnych w Trybie Nadzwyczajnym Wojewódzkich ZPN.
Aby wymienić uprawnienia należy zalogować się na swoje konto na platformie PZPN24:
– wybrać z górnego paska „Wydarzenia”
– wybrać „Kursy, Licencje & Konferencje”
– następnie wybrać „Organizację” – czyli WZPN w którym chcemy wymienić uprawnienia
– następnie wybrać rodzaj „Licencje trenerskie – tryb nadzwyczajny” po czym wyszukać dane
wydarzenie. Po wyszukaniu wydarzenia należy kliknąć „Aplikuj” .
W kolejnym kroku należy dołączyć:
– jeden w wymaganych dyplomów trenerskich (dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub
Klasy II-giej lub uprawnienia instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna),
– zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego oraz
– jeden z dokumentów poświadczający wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły
średniej, świadectwo maturalne lub świadectwo ukończenia szkoły wyższej). Po dołączeniu
wszystkich wymaganych dokumentów wybieramy „Akceptuj”.
Następnie w pierwszym kroku należy wybrać:
– wnioskuję o „Wymiana uprawnień trenerskich” – następnie wybrać rodzaj wnioskowanej licencji „Grass C”.
– w kroku drugim należy pobrać i wydrukować „oświadczenie antykorupcyjne”.
Po wydrukowaniu należy podpisać dokument oraz załączyć w korku trzecim, Składanie wniosku
kończymy poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz”.
Następnie osoby odpowiedzialne za weryfikacje wniosków w danym WZPN rozpatrzą
Pana/Pani wniosek.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z mailowy z Koordynatorem Kształcenia
i Licencjonowania Trenerów w Państwa województwie.

DARIUSZ WÓJTOWICZ
Wojewódzki Koordynator Szkolenia i Licencjonowania Trenerów
Małopolski Związek Piłki Nożnej
tel. 502 159 898
e-mail: dariusz.wojtowicz@pzpn.pl