W związku ze zbliżającym się okienkiem transferowych (od 1 lutego 2020r.), obowiązującą regulacją RODO prosimy o bardzo  uważne sprawdzanie formularzy nowozgłoszonych zawodników podłączanych przez kluby w Systemie  Extranet – formularz musi być dokładnie wypełniony – dane zawodnika w górnej i dolnej części , w przypadku zawodnika niepełnoletniego dane rodzica w górnej części formularza – wg rubryk, zwrócić należy uwagę na podanie przez rodzica nr. dowodu osobistego ,  podpis zawodnika oraz w przypadku zawodnika niepełnoletniego podpisy obojga rodziców w górnej części i dolnej formularza , pieczątka klubu z podpisem w górnej i dolnej części formularza, zdjęcie zawodnika.

 

Dodatkowo informuję, że wymagane jest, bez  względu  na  wiek zawodnika,  przy transferach definitywnych/czasowych, potwierdzenie zawodnika wolnego, oprócz umów, zwolnień podpisywanych przez klub(y), bądź oświadczeń o  karencji  podpisanych przez zawodnika, w przypadku niepełnoletniego przez oboje rodziców –  dołączenie  deklaracji  gry  amatora  podpisanej  przez  zawodnika, a jeżeli dotyczy niepełnoletniego  zawodnika- przez oboje rodziców ( w przypadku jednego rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem,  bądź opiekuna prawnego – informacja klubu z pieczątką i podpisem potwierdzającym taki stan rzeczy).

 

Procedura transferowa zawodnika profesjonalnego- wg obowiązujących regulacji PZPN w tym zakresie.