26 września 2021 roku zmarł w Krakowie Janusz Hańderek – dziennikarz, sędzia piłkarski, wieloletni przewodniczący Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, były członek zarządu Małopolskiego i Polskiego Związku Piłki Nożnej.
18 sierpnia 2021 r. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZPN przyznało 74-letniemu Januszowi Hańderkowi Tytuł Członka Honorowego PZPN.Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 1 października 2021 r. o godz. 13.00 w kościele św. Antoniego z Padwy w Rząsce, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.